ទស្សនវិទូក្រិកសូក្រាត៖ « ប្រទេសមួយដែលរីកចម្រើន តែងមាន អ្នកប្រាជ្ញច្រើន អ្នកមានច្រើន និងយោធាមានវិន័យច្បាស់លាស់ »
គំនិតអប់រំ បុគ្គលជោគជ័យ October 24, 2020 Khmernote

សូក្រាត គឺជាទស្សនវិទូក្រិកបុរាណដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថា ជាប្រភពសំខាន់នៃគំនិតលោកខាងលិច គាត់ត្រូវបានគេកាត់ទោសប្រហារជីវិតចំពោះវិធីសាស្រ្តនៃការសួរសំនួររបស់គាត់។ ជាមួយគ្នានេះដែរគាត់ជាអ្នកប្រាជ្ញ ជាគ្រូបង្រៀន និងទស្សនវិទូកើតនៅប្រទេសក្រិកបុរាណ ហើយវិធីនៃទស្សនវិជ្ជារបស់គាត់ត្រូវបានដាក់ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ប្រព័ន្ធតក្កវិជ្ជា និងទស្សនវិជ្ជារបស់លោកខាងលិច។

សូក្រាត មិនមែនជាកូនមកពីគ្រួសារអភិជននោះទេ គាត់កើតក្នុងគ្រួសារធម្មតា ដែលមានឪពុកជាជាងចម្លាក់ និងម្ដាយជាឆ្មប ដូច្នេះហើយគាត់បានទទួលការអប់រំភាសាក្រិចជាមូលដ្ឋាន ហើយបានរៀនជំនាញរបស់ឪពុកគាត់តាំងពីក្មេង។ គេត្រូវបានគេជឿជាក់ថា សូក្រាតបានធ្វើការជាជាងចម្លាក់អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ មុនពេលគាត់លះបង់ជីវិតរបស់គាត់ទៅនឹងទស្សនវិជ្ជា។

ជាអ្នកប្រាជ្ញដែលមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះ ទូលំទូលាយសូក្រាតធ្លាប់បានលើកឡើង ពីការយល់ឃើញរបស់គាត់ចំពោះលក្ខណៈប្រទេសដែលមានការការចម្រើន។ អ្នកប្រាជ្ញារូបនេះបាននិយាយថា៖ « ដើម្បីសម្គាល់ថាប្រទេសមួយដែលរីកចម្រើន គឺត្រូវមើលទៅលើចំណុច ៣ នោះគឺ មានអ្នកប្រាជ្ញច្រើន មានអ្នកមានច្រើន និងយោធាមានវិន័យច្បាស់លាស់ »៕

អត្ថបទ៖ លីនី
ប្រភព៖ nationthailand