អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ សម្រេចលើកលែងពន្ធលើអចលនទ្រព្យ ចំពោះអចលនទ្រព្យស្ថិតក្នុងក្រុងចំនួន ៤នៃខេត្តកណ្ដាល កំពង់ស្ពឺ និងកំពត
អចលនទ្រព្យ June 5, 2023 Khmernote

អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ នៅថ្ងៃ០៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ នេះ បានចេញសេចក្ដីប្រកាសស្តីពីការលើកលែងពន្ធលើអចលនទ្រព្យ ចំពោះអចលនទ្រព្យ ដែលស្ថិតក្នុងក្រុងឧដុង្គម៉ែជ័យ នៃខេត្តកំពង់ស្ពឺ ក្រុងអរិយក្សត្រ និងក្រុងសំពៅពូន នៃខេត្តកណ្តាល និង ក្រុងបូកគោ នៃខេត្តកំពត។

សូមអានសេចក្ដីប្រកាសលម្អិតនៅខាងក្រោម៖