រំភើប! ហក់លោតពេញផ្ទះ ពេលឈ្នះមាស 1 តម្លឹងពីប៊ូសស្រ្តងតេឈ្នះលុយ
Boostrong November 12, 2021 Khmernote

ពិតជាកំពូលកម្មវិធីមហាសំណាងមែន ឈ្នះងាយៗ ផុយៗ គ្រាន់តែតេចូលក្នុងកម្មវិធីប៊ូសស្រ្តងតេឈ្នះលុយ ក៏បានឈ្នះមាស 1 តម្លឹងដែរ។ កាលពីរសៀលថ្ងៃទី 06 ខែវិចិ្ឆកា ឆ្នាំ2021 នេះ មានអ្នកឈ្នះមាស 1តម្លឹង មកពីខេត្តកណ្ដាល ឡើងមកទទួលមាសសុទ្ធពីប៊ូសស្រ្តងផ្ទាល់។

អ្នកស្រីយែម នីសា ជាអ្នកខេត្តកណ្ដាល ភូមិត្រពាំងត្នោត ឃុំម្កាក់ ស្រុកអង្គស្នួល ដែលបានតេចូលក្នុងកម្មវិធីប៊ូសស្រ្តងតេឈ្នះលុយ ហើយបានឆ្លើយសំនួរបានត្រឹមត្រូវ ឆ្លងដល់វគ្គជ្រើសរើសប្រអប់ប៊ូសស្រ្តងចំនួន 5 ក្នុងចំណោមប្រអប់ជាតួអក្សរ BOOSTRONG ចំនួន 9។

លុះដល់វគ្គបើកប្រអប់ អ្នកស្រីជ្រើសរើសបានសុទ្ធតែជាមេដាយមាសទាំង 5 ស្លាក ដែលស្មើនឹងមាសសុទ្ធមួយតម្លឹង។ ពេលដែលអ្នកស្រីឡើងមកទទួលមាស 1តម្លឹង ក៏បានបង្ហាញពីអារម្មណ៍ថា៖ « រំភើបណាស់បង សប្បាយ ដូចបាននៅលើពពកអញ្ចឹង » និងបានផ្ដាំផ្ញើទៅបងប្អូនដែលមិនទាន់បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីប៊ូសស្រ្តងតេឈ្នះលុយ ព្យាយាមតេចូលដើម្បីមានសំណាងដូចគាត់។

កម្មវិធីប៊ូសស្រ្តងតេឈ្នះលុយ ជាកំពូលកម្មវិធីសំណាង ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយប៊ូសស្រ្តងមុនគេបង្អស់ និងជាកម្មវិធីឈ្នះលុយងាយៗ គ្រាន់តែតេចូលដឹងតែឈ្នះលុយគ្រប់ៗគ្នា។ បើអ្នកតេជ្រើសរើសបាន៖
– មេដាយមាស 1 ស្លាក ស្មើនឹង 200,000៛
-មេដាយមាស 2 ស្លាក ស្មើនឹង 400,000៛
– មេដាយមាស 3 ស្លាក ស្មើនឹង 800,000៛
– មេដាយមាស 4 ស្លាក ស្មើនឹង 1,600,000៛
– និង មេដាយមាស 5 ស្លាក ស្មើរនឹង មាស 1 តម្លឹង។

កុំភ្លេចត្រៀមទូរស័ព្ទតេចូលក្នុងកម្មវិធីប៊ូសស្រ្តងតេឈ្នះលុយទាំងអស់គ្នា ដើម្បីមានសំណាងដូចអ្នកស្រី យែម នីសា។ កម្មវិធីមហាសំណាងដ៏អស្ចារ្យនេះ ឲ្យតែតេចូលដឹងតែមានសំណាងគ្រប់ៗគ្នា!