ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ American Airlines នឹងត្រូវបង្ខំចិត្តបញ្ឈប់សេវាកម្មទៅកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមទៀត ក្នុងករណីដែលគ្មានការផ្តល់ជំនួយជាថ្មី
អាជីវកម្ម October 12, 2020 Nita

លោក Doug Parker នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ American Airlines នឹងត្រូវបង្ខំចិត្តបញ្ឈប់សេវាកម្មទៅកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមទៀត ក្នុងករណីដែលគ្មានការផ្តល់ជំនួយ។

American Airlines បានកាត់ផ្តាច់សេវាកម្មដល់ទីក្រុងចំនួន ១៣ រួចទៅហើយ គិតត្រឹមខែវិច្ឆិកា។ លោក Parker បាននិយាយថា American Airlines និងក្រុមហ៊ុនដឹកទំនិញសំខាន់ៗដទៃទៀត កំពុងជំរុញឱ្យមានការកាត់បន្ថយការហោះហើរបន្ថែមទៀតដោយសង្ឃឹមថា នឹងមានជំនួយបន្ថែមពីរដ្ឋាភិបាល។ លោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថា « នឹងមានការបញ្ឈប់សេវាកម្មជាដាច់ខាត ចំពោះសហគមន៍តូចៗហើយនឹងមានសេវាកម្មតិចជាងមុនដល់សហគមន៍ធំៗ »។

កាលពីដើមសប្តាហ៍មុន ប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានបញ្ឈប់ការពិភាក្សាផ្តល់ជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ ហើយបន្ទាប់មកលោកបានចាប់ផ្តើមជំរុញឱ្យមានវិធានការផ្តោតលើក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ អាជីវកម្មខ្នាតតូច និងការត្រួតពិនិត្យជំរុញសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ជនជាតិអាមេរិកម្នាក់ៗ។

ការគាំទ្ររបស់រដ្ឋាភិបាលលើកដំបូង គឺក្នុងកំឡុងពេលមានជំងឺរាតត្បាត Covid-19 បានកើតឡើងនៅក្នុងខែមីនា ហើយបានធ្វើឱ្យក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍បញ្ឈប់ការកាត់បន្ថយបុគ្គលិក និងតម្រូវឱ្យពួកគេរក្សាកម្រិតសេវាកម្មអប្បបរមារហូតដល់ថ្ងៃទី ៣០ ខែកញ្ញា។

លោក Parker បាននិយាយថា American Airlines បានព្យាករណ៍ថា ប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្លួនសម្រាប់ត្រីមាសទី៣ នឹងធ្លាក់ចុះប្រហែល ៧៥% បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុន ដែលប្រសើរជាងការធ្លាក់ចុះនៃការលក់ប្រហែល ៨៥% នៅក្នុងត្រីមាសទី២ ។ គួរឱ្យដឹងផងដែរថា American Airlines បានកាត់បន្ថយសេវាកម្ម ហើយចាប់ផ្តើមបញ្ឈប់កម្មករប្រហែល ១៩,០០០ នាក់នៅក្នុងខែនេះ បន្ទាប់ពីការផ្តល់ជំនួយសង្គ្រោះបានផុតកំណត់៕

អត្ថបទ៖ នីតា
ប្រភព៖ cnbc