មិនធម្មតាទេ! ខែកញ្ញានេះមានអ្នកឈ្នះលុយសុទ្ធរាប់សិបនាក់ពីប៊ូសស្រ្តងតេឈ្នះលុយ
Boostrong September 28, 2021 Khmernote

មិនធម្មតាទេ! នៅខែកញ្ញានេះ មានអ្នកតេចូលក្នុងកម្មវិធីប៊ូសស្រ្តងតេឈ្នះលុយ រហូតដល់ 18 នាក់ ដែលឈ្នះលុយសុទ្ធសរុបរហូតដល់រាប់លានរៀល។ បងប្អូនគ្រប់ទីកន្លែង និងគ្រប់ជាតិសាសន៍ទាំងអស់អាចមានឳកាសតេចូលគ្រប់ៗគ្នា ឲ្យតែតេចូលដឹងតែឈ្នះលុយសុទ្ធ ចាប់ពី 20 ម៉ឺនរៀល រហូតដល់មាសសុទ្ធមួយតម្លឹង។

កម្មវិធីប៊ូសស្រ្តងតេឈ្នះលុយ ជាកម្មវិធីផ្តល់សំណាងដ៏ធំអស្ចារ្យ និងមានតែមួយគត់ ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំង គុណភាពលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកប៊ូសស្រ្តង ដែលផ្តល់ឳកាសដល់បងប្អូនទាំងអស់តេចូលឈ្នះលុយសុទ្ធ និងមាសសុទ្ធយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ជារៀងរាល់សប្តាហ៍ ដែលមានផ្សាយផ្ទាល់នៅលើ 3 ស្ថានីយទូរទស្សន៍ផ្សេងៗគ្នា ហង្សមាស នៅថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង 6ល្ងាច ភីអិនអីន នៅថ្ងៃសៅរ៍ចាប់ម៉ោង 4:30ល្ងាច និងស៊ីធីអិន នៅថ្ងៃសៅរ៍ចាប់ម៉ោង 11:00ព្រឹកតទៅ លេខទូរស័ព្ទសម្រាប់តេចូលក្នុងកម្មវិធីប៊ូសស្រ្តងតេឈ្នះលុយ នឹងត្រូវបានបង្ហាញលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍។

កំពូលកម្មវិធីដ៏អស្ចារ្យនេះឲ្យតែតេចូល ដឹងតែបានឈ្នះលុយគ្រប់ៗគ្នា ដោយគ្រាន់តែត្រៀមទូរស័ព្ទ និងប៊ូសស្រ្តងសម្រាប់តេចូល រួចឆ្លើយសំណួរងាយៗឲ្យបានត្រឹមត្រូវ បន្ទាប់មកឆ្លងដល់វគ្គជ្រើសរើសប្រអប់ប៊ូសស្រ្តងចំនួន 5 ក្នុងចំណោមប្រអប់ជាតួអក្សរ BOOSTRONG ចំនួន 9។ លុះដល់វគ្គបើកប្រអប់ បើជ្រើសរើសបាន៖

– មេដាយមាស 1 ស្លាក ស្មើរនឹង 200,000៛
-មេដាយមាស 2 ស្លាក ស្មើរនឹង 400,000៛
– មេដាយមាស 3 ស្លាក ស្មើរនឹង 800,000៛
– មេដាយមាស 4 ស្លាក ស្មើរនឹង 1,600,000៛
– និង មេដាយមាស 5 ស្លាក ស្មើរនឹង មាស 1 តម្លឹង។

កុំភ្លេចត្រៀមទូរស័ព្ទ និងកំប៉ុងប៊ូសស្រ្តងដើម្បីតេចូលក្នុងកំពូលកម្មវិធីមហាសំណាងប៊ូសស្រ្តងតេឈ្នះលុយ។ មាសសុទ្ធជាច្រើនតម្លឹង និងលុយសុទ្ធជាច្រើនលានកំពុងរង់ចាំបងប្អូន។