មិនគួរឲ្យជឿ! ខែនេះមានអ្នកឈ្នះមាសសុទ្ធ ៣តម្លឹងផុយៗពីប៊ូសស្រ្តង
Boostrong August 30, 2021 Khmernote

មិនធម្មតាមែន! កម្មវិធីប៊ូសស្រ្តងតេឈ្នះលុយ ពិតជាកម្មវិធីកំពូលសំណាងមានតែមួយគត់ ដែលអាចឈ្នះមាស ឈ្នះលុយផុយៗ ងាយៗ ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកប៊ូសស្រ្តង។ នៅក្នុងខែសីហានេះ ត្រឹមតែ១ខែសោះមានអ្នកឈ្នះមាសសុទ្ធរហូតដល់៣តម្លឹង។

បងប្អូនគ្រប់ជាតិសាសន៍ និងគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់អាចតេចូលក្នុងកម្មវិធីប៊ូសស្រ្តងតេឈ្នះលុយ ហើយមានឳកាសអាចឈ្នះលុយ ឈ្នះមាសបានគ្រប់ៗគ្នា។ ជាក់ស្តែងក្នុងខែសីហានេះ មានអ្នកតេចូលឈ្នះរង្វាន់ពីប៊ូសស្រ្តងជាច្រើននាក់ និងមានអ្នកឈ្នះមាសសុទ្ធរហូតដល់ទៅ៣នាក់ ស្មើរនិងមាសសុទ្ធ 3 តម្លឹង ដូចជា៖ អ្នកស្រីអូម ស៊ីយ៉ា ជាអ្នកខេត្តកំពង់ធំ អ្នកស្រី អេង អឿន ជាអ្នកភ្នំពេញ លោក អ៊ុង វិរៈ អ្នកខេត្តកំពង់ចាម។ ដើម្បីឈ្នះរង្វាន់ពីកម្មវិធីប៊ូសស្រ្តងតេឈ្នះលុយ គ្រាន់តែតេចូលឆ្លើយសំណួរងាយៗ រួចជ្រើសរើសប្រអប់ចំនួន៥ ក្នុងចំណោមប្រអប់ជាតួអក្សរ BOOSTRONG ចំនួន 9។ បើអ្នកតេជ្រើសរើសបាន៖
– មេដាយមាស 1 ស្លាក ស្មើរនឹង 200,000៛
-មេដាយមាស 2 ស្លាក ស្មើរនឹង 400,000៛
– មេដាយមាស 3 ស្លាក ស្មើរនឹង 800,000៛
– មេដាយមាស 4 ស្លាក ស្មើរនឹង 1,600,000៛
– និង មេដាយមាស 5 ស្លាក ស្មើរនឹង មាស 1 តម្លឹង។

សូមកុំភ្លេចត្រៀមទូរស័ព្ទ និងកំប៉ុងប៊ូសស្រ្តងដើម្បីតេចូលក្នុងកំពូលកម្មវិធីមហាសំណាងប៊ូសស្រ្តងតេឈ្នះលុយ រៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ ម៉ោង 11:00 ព្រឹក នៅស្ថានីយទូរទស្សន៍ CTN ម៉ោង 4:30 រសៀល នៅ PNN និងថ្ងៃអាទិត្យម៉ោង 6 ល្ងាច នៅស្ថានីយទូរទស្សន៍ហង្សមាស។ មាសសុទ្ធជាច្រើនតម្លឹង និងលុយសុទ្ធជាច្រើនលានកំពុងរង់ចាំបងប្អូន។