ឈ្នះផុយៗមែន! គ្រាន់តែតេចូលក៏អាចឈ្នះលុយ និងមាសសុទ្ធរាប់តម្លឹងពីប៊ូសស្រ្តងដែរ
Boostrong February 4, 2021 Khmernote

ប៊ូសស្រ្តងតេឈ្នះលុយជាកំពូលកម្មវិធីមហាសំណាង ដែលផ្តល់ឪកាសឲ្យមហាជនគ្រប់ទីកន្លែង គ្រប់ជាតិសាសន៍ អាចតេចូលឈ្នះលុយសុទ្ធ និងមាសសុទ្ធផុយៗងាយៗ ចាប់ពី 200,000៛ រហូតដល់មាសសុទ្ធមួយតម្លឹង។ កុំភ្លេចរង់ចាំតេចូលទាំងអស់គ្នា នៅថ្ងៃសៅរ៍ ទី០៦ ខែកុម្ភះ នេះ ដែលមានផ្សាយផ្ទាល់នៅលើស្ថានីយទូរទស្សន៍ CTN ចាប់ពីម៉ោង 11:00ព្រឹក តទៅ។

កំពូលកម្មវិធីមហាសំណាងប៊ូសស្រ្តងតេឈ្នះលុយ ជាកម្មវិធីដែលផ្តល់សំណាងដល់បងប្អូនគ្រប់គ្នាមានឳកាសឈ្នះលុយសុទ្ធ និងមាសសុទ្ធ ដោយគ្រាន់តែត្រៀមទូរស័ព្ទ និងកំប៉ុងប៊ូសស្រ្តងសម្រាប់តេចូល រួចឆ្លើយសំណួរងាយៗឲ្យបានត្រឹមត្រូវ បន្ទាប់មកឆ្លងដល់វគ្គជ្រើសរើសប្រអប់ប៊ូសស្រ្តងចំនួន 5 ក្នុងចំណោមប្រអប់ជាតួអក្សរ BOOSTRONG ចំនួន 9។ លុះដល់វគ្គបើកប្រអប់ បើប្រអប់ទាំង៥សុទ្ធតែជាមេដាយមាស នោះអ្នកនឹងឈ្នះមាសសុទ្ធ 1 តម្លឹង។ កំពូលកម្មវិធីមហាសំណាងនេះ ឲ្យតែបានតេចូល ដឹងតែឈ្នះលុយគ្រប់ៗគ្នា។ បើជ្រើសរើសបាន៖

– មេដាយមាស 1 ស្លាក ស្មើរនឹង 200,000៛
-មេដាយមាស 2 ស្លាក ស្មើរនឹង 400,000៛
– មេដាយមាស 3 ស្លាក ស្មើរនឹង 800,000៛
– មេដាយមាស 4 ស្លាក ស្មើរនឹង 1,600,000៛
– និង មេដាយមាស 5 ស្លាក ស្មើរនឹង មាសសុទ្ធ 1 តម្លឹង។

ក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងលំដាប់ពិភពលោកប៊ូសស្រ្តងបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថា៖ កម្មវិធីប៊ូសស្រ្តងតេឈ្នះលុយមិនមែនមានតែមួយទេ មានរហូតទៅដល់ 3 កម្មវិធី នៅលើ 3 ស្ថានីយទូរទស្សន៍ផ្សេងៗគ្នា ហង្សមាសផ្សាយផ្ទាល់នៅថ្ងៃសុក្រចាប់ម៉ោង 8:00យប់ ភីអិនអីនផ្សាយផ្ទាល់នៅថ្ងៃសៅរ៍ចាប់ម៉ោង 4:30ល្ងាច និងស៊ីធីអិនផ្សាយផ្ទាល់នៅថ្ងៃសៅរ៍ចាប់ម៉ោង 11:00ព្រឹកតទៅ។ កម្មវិធីប៊ូសស្រ្តងតេឈ្នះលុយ ជាកំពូលកម្មវិធីមហាសំណាងត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយប៊ូសស្រ្តងមុនគេបង្អាស់ ដែលផ្តល់ឳកាសឲ្យបងប្អូនអាចឈ្នះលុយឈ្នះមាសសុទ្ធរាប់តម្លឹងផុយៗងាយៗដែលមិនធ្លាប់មាន។