ប៊ូសស្ត្រងមនុស្សក្រហមនាំសំណាង គាស់ត្រូវម៉ូតូ២គ្រឿង ថ្ងៃប្រគំតន្ត្រីចូលឆ្នាំចិនដំបូង!
Boostrong January 22, 2023 Khmernote

មនុស្សក្រហមរត់ជាទេវតានាំសំណាង (ប៊ូសស្ត្រង) ធ្វើឲ្យអ្នកពិសាពីររូបគាស់ត្រូវម៉ូតូ២គ្រឿងភ្លាមៗក្នុងថ្ងៃសែនចូលឆ្នាំចិន ផ្អើលអ្នកស្វាយរៀងក្នុងមហារព្រឹត្តិការណ៍ប្រគំតន្ត្រី BOOSTRONG Chinese New Year Concert។

ចូលឆ្នាំថ្មី២០២៣នេះ បងប្អូនទិញភេសជ្ជៈ មានរូបមនុស្សក្រហមរត់ យកទៅសែនឬយកទៅពិសានោះ! ទេវតាសំណាងនឹងរត់ចូលខ្លួន ។ សំរាប់បងប្អូនអ្នករកស៊ីជួញដូរ នោះទេវតាទ្រព្យ ទេវតាសំណាងរត់ចូលផ្ទះ យីអ៊ុនឡើងពេញ១ឆ្នាំ។

BOOSTRONG ឆ្នាំថ្មីកំប៉ុងថ្មីនាំលាភនាំជ័យ នាំសំណាង មានរង្វាន់ជាច្រើនមិននឹកស្មានដល់១០០ឡាន ១០០០ម៉ូតូ ជូនបងប្អូនក្នុងឆ្នាំ២០២៣នេះ។