ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី៖ ការពង្រឹងសក្ដានុពលសហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យមគឺជាគន្លឹះក្នុងការសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍
សេដ្ឋកិច្ច October 24, 2020 Nita

យោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB) បានបង្ហាញថា ការពង្រឹងសក្ដានុពលសហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យម (MSMEs) ជាមួយនឹងការច្នៃប្រឌិត និងអន្ដរជាតិនឹងក្លាយជាគន្លឹះក្នុងការស្តារសេដ្ឋកិច្ចនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ដែលត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញដោយសារជំងឺរាតត្បាត​ Covid-19 ។

ទីភ្នាក់ងារត្រួតពិនិត្យសហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យមអាស៊ី (ASM) ២០២០ របស់ ADB បាននិយាយថា MSMEs គឺជាកម្លាំងជំរុញដ៏សំខាន់នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ដែលមានចំនួនជាមធ្យម ៩៧% នៃសហគ្រាសទាំងអស់ និង ៦៩% នៃកម្លាំងពលកម្មជាតិចាប់ពីឆ្នាំ ២០១០ ដល់ឆ្នាំ ២០១៩ ។

គួរឱ្យដឹងផងដែរថា MSMEs នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ផ្តោតសំខាន់លើទីផ្សារក្នុងស្រុក ហើយកម្រិតនៃភាពជាសហគ្រិនរបស់ពួកគេនៅតែមានកម្រិតទាបបំផុត។ ការគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍ MSMEs ជាពិសេសនៅក្នុងការទទួលយកបច្ចេកវិទ្យា និងការចូលរួមក្នុងបណ្តាញផ្គត់ផ្គង់ពិភពលោកនឹងរួមចំណែកដល់ការលូតលាស់ និងជំនួយដែលមាននៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងស្តារឡើងវិញពីជំងឺ Covid-19 នេះបើយោងតាមលោក Yasuyuki Sawada ប្រធានសេដ្ឋវិទូរបស់ ADB ៕

អត្ថបទ៖ នីតា
ប្រភព៖ vietnamplus