សង្កាត់ចំនួន ៤ ក្នុងទឹកដីក្រុងតាខ្មៅ ត្រូវបានរដ្ឋប្រកាសលើកលែងពន្ធលើអចលនទ្រព្យរយៈពេល ៤ ឆ្នាំ គិតចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ឆ្នាំ២០២៣
អចលនទ្រព្យ April 4, 2020 Chan Sreyny

យោងតាមគេហទំព័រផ្លូវការរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ កាលពីពេលថ្មីៗនេះ បាន​ចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានមួយ ពីការលើកលែងពន្ធលើអចលនទ្រព្យ រយៈពេល ៤ឆ្នាំ ចំពោះសង្កាត់ចំនួន៤ ក្នុងក្រុងតាខ្មៅ នៃខេត្តកណ្តាល។ ក្នុងនោះរួមមាន៖ សង្កាត់​ស្វាយ​រលំ សង្កាត់កោះអន្លង់ចិន សង្កាត់សិត្បូ និង​សង្កាត់​រកា​ខ្ពស់ ក្នុង​ក្រុង​តាខ្មៅ ខេត្តកណ្ដាល​ ដែលបានកាត់មកពីស្រុកស្អាង និងស្រុកស្អាង នៃខេត្តកណ្ដាល។

តាមសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាននេះដែរ ម្ចាស់​អចលនទ្រព្យ​ដែល​ស្ថិតនៅក្នុង​សង្កាត់​ទាំង​៤ ត្រូវមាន​កាតព្វកិច្ច​ចុះបញ្ជី​អចលនទ្រព្យ នៅ​សាខា​ពន្ធដារ​ខេត្តកណ្ដាល ឬ​នៅ​នាយកដ្ឋាន​ពន្ធ​លើ​អចលនទ្រព្យ និង​អចលនទ្រព្យ នៃ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ​។ ប៉ុន្តែ​ពុំ​មាន​កាតព្វកិច្ច​ដាក់​លិខិត​ប្រកាស និង​បង់ពន្ធ​លើ​អចលនទ្រព្យរហូតដល់​ឆ្នាំ​២០២៣​។

ដោយឡែកក្នុង​ករណីអចលនទ្រព្យក្នុងសង្កាត់ទាំង៤ នេះ បានបង់ពន្ធរួចហើយនោះ ចំនួនទឹកប្រាក់នឹងត្រូវធ្វើជាឥណទានយោងសម្រាប់យកទៅកាត់កងពន្ធលើអចលនទ្រព្យសម្រាប់ជាប់ពន្ធជាបន្តបន្ទាប់។ ប៉ុន្តែម្ចាស់អចលនទ្រព្យ ត្រូវស្នើសុំឥណទានពន្ធលើអចលនទ្រព្យដែលបានបង់រួច នៅ​សាខា​ពន្ធដារ​ខេត្តកណ្ដាល ឬ​នៅ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ សម្រាប់​យកទៅ​កាត់កង​ពន្ធ​អចលនទ្រព្យ​សម្រាប់​ឆ្នាំ​ជាប់ពន្ធ​បន្តបន្ទាប់​៕